2410284261 ΒΟΛΟΥ 132, Λάρισα psistarieslarissa@gmail.com