2410284261 ΒΟΛΟΥ 132, Λάρισα psistarieslarissa@gmail.com

ΒΟΛΟΥ 132, Λάρισα, Λάρισας Τ.Κ.: 41336

Τηλέφωνο: 2410284261

E-mail: psistarieslarissa@gmail.com

Υπεύθυνος: ΓΑΜΒΡΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Κατηγορία: ΤΖΑΚΙΑ - ΣΟΜΠΕΣ - ΛΕΒΗΤΕΣ

Επισκεψιμότητα: 12097

Ιστοσελίδα: http://www.larissaleukosidirourgia.gr